Blog

Mr. William ten Veen16-11-2016 15:07
Advocaat en Partner bij BBV Legal
tenveen@bbvlegal.com De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van een andere partij (de werkgever), tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst zijn: de verplichting van de werkgever om loon te betalen tegenover de verplichting van de werknemer om arbeid te verrichten. Artikel 7A:1614b Burgerlijk Wetboek van Curaçao (hierna ‘BW’) bevat de arbeidsrechtelijk hoofdregel ‘Er bestaat geen recht op loon als er niet wordt gewerkt’. Artikel 7A:1614b BW luidt letterlijk: ‘Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende...
1047bekeken
Geen reacties
Mr. William ten Veen18-10-2016 15:46
Advocaat en Partner bij BBV Legal 
tenveen@bbvlegal.com blog_image:article_kadanz_147682013058067ca24023c.jpg:end_blog_image Partijen nemen vaak bepalingen op in een arbeidsovereenkomst die niet helemaal duidelijk zijn. In de praktijk maak ik regelmatig mee dat partijen eigenlijk niet eens zelf precies weten wat er met een bepaalde passage uit een arbeidsovereenkomst wordt bedoeld omdat ze deze bepaling bijvoorbeeld van internet hebben ‘geplukt’. Afgezien van de daadwerkelijk opgenomen bewoordingen in een arbeidsovereenkomst is de bedoeling van partijen van wezenlijk belang voor de uitleg van een bepaling. De bedoeling van partijen kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de onderlinge communicatie tussen partijen ten tijde van de indiensttreding...
1140bekeken
Geen reacties
Inschrijven voor werk
Kadanz biedt jou de mogelijkheid om je via onze website in te schrijven. Meld je vrijblijvend aan middels het inschrijfformulier en je wordt meteen bij ons in het bestand opgenomen.

Inschrijven